Prodloužení vodovodního řadu

V dubnu jsme realizovali nový přívod vody pro 3 rodinné domky, tzv. inženýrské sítě v Martinicích u Holešova.

Celou zakázku jsme realizovali na klíč. To znamená včetně výkopových prací, vytýčení, pískování, položení, pak samozřejmě zahrnutí, tak aby to měl investor kompletně nachystané ke kolaudaci a pak si mohl zažádat o přípojky.

Komplikací při práci v polích je dodávka elektrické energie. My tyto věci řešíme naší elektrocentrálou, která je pak schopná zásobovat elektriku pro svářečku.

Při montáži vodovodního potrubí z materiálu PE o větším průměru se spojování potrubí provádí pomocí elektro tvarovek a tomu musí odpovídat samozřejmě teplota prostředí.

Na posledních fotkách vidíte propojení nového rozvodu vody se stávajícím rozvodem vody a podzemní hydrant.

Následovalo zahrnutí terénu.