Revitalizace pánského pivovaru v Holešově

Kompletní instalace zdravotechniky a topení.

  • Investor EL – ENG s.r.o.
  • Stavba občanské vybavenosti roku 2021 ve Zlínském kraji
  • Realizace roku 2020
  • 75 bytů + pošta + restaurace + 8 nebytových prostor
  • Zdravotechnika 
  • Ústřední vytápění